وبلاگ تخصصی پرند(ورود دختران ممنوع)

این وبلاگ فقط مخصوص پسران است....enjoy it

وبلاگ تخصصی پرند(ورود دختران ممنوع)

این وبلاگ فقط مخصوص پسران است....enjoy it

today

میدونید نمیشه هیچ وقت هیچکی نمیتونه  زبونشو  برگردونه؟
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

زور نزن نمیتونی

pshshshsshshshshshshshshshsh

پسرکی خواستگاری 
دخترکی رفت
دفعه ی اول دخترک جواب نه داد
دفعه ی دوم هم دخترک جواب نه داد
ولی دفعه ی سوم〰✴✴✴❇ بوم تق تق
اوا برق رفت
 کات کات ادامه ی فیلم هر وقت برق اومد
*
*
*
*
*
دخترکی یواشکی انگشتر مادر خود را برداشت و به بیرون رفت در هنگام بازی
انگشتر در اب افتاد 
هیچی دیگه عمق کم بود برش داشت

مثه همیشه

اقا رفته بودیم استخر
یارو رو دستش خالکوبی بز بود
رفتم جلو بهش گفتم 
بهت میاد
چیه؟ فک کردی همه جا باس فحش داد
*
*
*
*
*
زدم تو کار بیزینس
میریم استخر گوش گیر پیدا میکنیم 
میریم خارج میفروشیم ...
چیه؟؟؟؟؟؟؟
چقد فک میکنی....
*
*
*
*
*
من عاشق پایان های بازم
بجز تو باد دل
*
*
*
*
*
هر وقت یه نفر اعصابتو خورد کرد برو یه لیوان اب تگری خنک بردار
بریز تو یغش
*
*
*
*
*
هر وقت دیدی دری به روت بسته شد
خوب بازش کن


apoooove

اقا یه بار تو فامیلا همه داشتن باهم حرف میزدن
بعد من پیش بابام بودم 
بابام داشت با عموم سر شغلای مختلف حرف میزد
که بحثشون به بازیگزی کشید
بعد من گفتم :
اتفاقا پسر خاله ی منم مکانیکی داره
اصن نمیدون چرا اینو گفتم همین...

*
*
*
*
*
دوست یعنی کاغذای طبلیقاتیو بچسبونه کمرت بعد بلافاصله
بری مهمونی عمت ببینه 
جداش کنه دوتا هم متلک بهت بگه
بعد که برگشتی بزنی با چاقو بکشیش بعد پشیمون شی 
 بعد بری گمو گور شی تو شمال
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

llllllllllloooooooooooooooooooollllllllllllllllllll

 ماهروقت اومدیم یه پتو از تو کمد برداریم 
چهار تا متکا
پنج تا دشک
یه ده تایی هم ملافه 
بعد یه موکت نمیدونم از کجاش درمیاد
که حداقل یه عنکبوتم باید بهش چسبیده باشه
*
*
*
*
*
یه روز یه دختره میره رستوران به گارسون میگه:
شنگولکم یه عدث پولو با سس هزال جزیله خوتگل بیار عسیسم 
بیالی ها من تو لو دوس دالم باشه عجقم.
روایت داریم گارسون رفته زیر میز دوتا چوب پنبه گذاشته تو گوشش
هر دو دیقه لباسشو میکرده دهنش بعد گاز میزده 
تازه....موهام میکرده تو جورابش
بعد دختره میگه
این گوگولی من توشش چرا این طولی شد

ترول های خنده دار

ok

joks

باحال ترینان

منبع:pajvak.com

جوک

دوتا فایل باحال براتون گذاشتم
راستی برای باز کردن با ودر بازکنیدشون


jok